I vedlagte PDF fil kan du se det program som følges af 5 km Royal Run opstartsholdet 

opdateret 28/6/2020