I vedlagte PDF fil kan du se det program som følges af 5 km opstartsholdet (Efterår 2018)