I vedlagte PDF fil kan du se det program som følges af 5 km Royal Run opstartsholdet 

opdateret 13/3/2020