I vedlagte PDF fil kan du se det program som følges af 5 km opstartsholdet 

opdateret 15/9/2019